Regulamin Prestige

I Dywizji Żołnierzy Wojska Polskiego 47, 84-230 RUMIA

NR TEL 515-350-000 Marzena Olczyk- gospodyni domu

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Prestige i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Prestige. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Prestige.
 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie internetowej.
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 1. Pobyt trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia rezerwacji do godziny 11:00 dnia ostatniego, można także ustalić godziny przyjazdu i wyjazdu).
 2. Oddanie kluczy po uprzednim sprawdzeniu pokoju przez obsługę następuje nie później niż o 10:00 dnia ostatniego. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Prestige uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 1. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godzinie 11.00 w ostatnim dniu pobytu skutkuje przeniesieniem jego rzeczy do magazynu.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dokonanie opłaty za cały pobyt niezwłocznie po przyjeździe.
 1. Uiszczona opłata za pobyt nie ulega zwrotowi.
 1. Wynajęte pokoje nie mogą być przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
 1. Osoby niezameldowane w Prestige mogą gościnnie przebywać w budynku od godziny 7:00 do godziny 22:00 po wcześniejszym poinformowaniu obsługę.
 1. W celu rezerwacji należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości ok 30% należnej opłaty. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu lub nie dotarcia Gościa do godziny 11:00 następnego dnia, rezerwacja zostaje anulowana bez możliwości zwrotu zadatku który przepada w całości.
 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata – bezzwrotny zadatek w wysokości ok 30% wartości ceny całego pobytu. Brak wpłacenia zadatku w wyznaczonym terminie, skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 1. W przypadku rezygnacji Gościa z opłaconego pobytu, Prestige nie zwraca uiszczonej już opłaty.
 1. W przypadku opóźnienia przyjazdu Prestige nie ma obowiązku przesunięcia pobytu gości o czas opóźnienia a Gość ma obowiązek zapłacić za zarezerwowane wcześniej dni.
 • 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Prestige zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. W przypadku wystąpienia szkody należy niezwłocznie powiadomić o niej obsługę.
 1. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 1. W Prestige nie wolno przestawiać mebli takich jak łóżka, szafy, kanapy.
 1. Goście Prestige zobowiązani są do zachowania porządku w obiekcie i nie pozostawiania rzeczy osobistych poza swoim pokojem i poza miejscami do tego przeznaczonych.
 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Prestige nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 1. Gość powinien zawiadomić obsługę Prestige o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Prestige nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem Prestige.
 1. Prestige nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn od niego nie zależnych i zobowiązuje się do jak najszybszego zgłoszenia szkody dostawcom usług zobowiązanych usunąć awarię.
 1. Prestige zastrzega sobie możliwość wystąpienia zakłóceń w dostawie internetu i telewizji związane z usytuowaniem obiektu i warunkami meteorologicznymi.
 1. Prestige może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.
 • 6 USŁUGI 1. Prestige ma obowiązek zapewnić wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Sprzątanie i wymiana bielizny pościelowej odbywa się po zakończeniu pobytu w danym pokoju. Bądź po 7 dniach od zameldowania.
 • 7 CISZA NOCNA 1. W Prestige obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00
 • 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Prestige przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 1. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy zostaną one po 24 godzinach zutylizowane
 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Prestige nie akceptuje obecności zwierząt na terenie obiektu.
 1. We wszystkich pomieszczeniach (dotyczy również łazienek) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie na tarasach i balkonach dozwolone jest jedynie jeśli nie przeszkadza innym Gościom.
 1. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 1. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Prestige, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości . Zachowanie osób korzystających z usług Prestige nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości.
 1. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju